Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Teme strateškega dela v letu 2020

Teme strateškega dela v letu 2020

Strateške poizvedbe
  • Kako je Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) obravnavala pritožbe zaradi domnevnih kršitev temeljnih pravic v okviru svojega pritožbenega mehanizma
  • Preglednost pri delovanju Sveta EU med krizo zaradi pandemije bolezni covid-19
  • Kako je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni zbiral in ocenjeval informacije med krizo zaradi pandemije bolezni covid-19
Strateške pobude (prošnje za pojasnila, neuradne preiskave)
  • Preglednost vloge Evropske komisije pri odzivu EU na krizo zaradi pandemije bolezni covid-19
  • Preglednost ukrepov Evropske investicijske banke pri odzivu na krizo zaradi pandemije bolezni covid-19
  • Vloga Evropske agencije za zdravila in njene delovne skupine za pandemijo med krizo zaradi pandemije bolezni covid-19
  • Preglednost odziva EU na krizo zaradi pandemije bolezni covid-19
  • Raba uradnih jezikov EU v upravnih organih EU
  • Kako Evropska komisija upošteva potrebe invalidnih uslužbencev med krizo zaradi pandemije bolezni covid-19