Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Trajanje preiskav v zadevah, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2019 (povprečno manj kot 7 mesecev)

Trajanje preiskav v zadevah, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2019 (povprečno manj kot 7 mesecev)
243 43,4 % Zadeve, zaključene prej kot v 3 mesecih
208 37,1 % Zadeve, zaključene v 3 do 12 mesecih
52 9,3 % Zadeve, zaključene v 12 do 18 mesecih
57 10,2 % Zadeve, zaključene po več kot 18 mesecih[1]
  [1] Nekateri zapleteni primeri zahtevajo več krogov posvetovanj s pritožnikom in zadevno institucijo.