Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Predmet preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2019

Predmet preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2019
Preglednost in odgovornost (npr. dostop do informacij in dokumentov) 151 26,9 %
Kultura storitev (npr. prijaznost do državljanov, jeziki in časovni okviri) 123 22,0 %
Ustrezna uporaba diskrecijske pravice (tudi v postopkih za ugotavljanje kršitev) 111 19,8 %
Spoštovanje postopkovnih pravic (npr. pravica do izjave) 74 13,2 %
Dobro upravljanje težav v zvezi z osebjem 73 13,0 %
Zaposlovanje 69 12,3 %
Spoštovanje temeljnih pravic 47 8,4 %
Dobro finančno poslovodenje (npr. pri javnih razpisih, nepovratnih sredstvih in oddaji javnih naročil EU) 36 6,4 %
Etičnost 15 2,7 %
Sodelovanje javnosti pri odločanju v EU 12 2,1 %
Drugo 18 3,2 %
Opomba: v nekaterih primerih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila preiskavo, ki se je nanašala na dva ali več predmetov. Zato je seštevek vseh deležev večji od 100 %.