Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Preiskave, ki jih je leta 2019 izvedel urad evropskega varuha človekovih pravic, so se nanašale na naslednje institucije:

Preiskave, ki jih je leta 2019 izvedel urad evropskega varuha človekovih pravic, so se nanašale na naslednje institucije:
  Preiskave na podlagi pritožb
Evropska komisija 274 59,7 %
Evropski urad za izbor osebja 44 9,6 %
Evropski parlament 21 4,6 %
Evropska služba za zunanje delovanje 17 3,7 %
Evropski urad za boj proti goljufijam 9 2,0 %
Evropska investicijska banka 7 1,5 %
Agencije EU 33 7,2 %
Drugo 54 11,8 %
Opomba: Preiskava na lastno pobudo OI/1/2019/MIG se je nanašala na dve instituciji, zato je seštevek vseh deležev večji od 100 %.