Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Teme strateškega dela v letu 2019

Teme strateškega dela v letu 2019 Strateške preiskave · Preglednost pripravljalnih teles Euroskupine · Pojav vrtljivih vrat v Evropski komisiji · Obravnava invalidov v skupnem sistemu zdravstvenega zavarovanja EU · Evropska agencija za zdravila in dejavnosti pred predložitvijo vlog za dovoljenja za zdravila Strateške pobude (prošnje za pojasnila, ne formalne preiskave) · Učinkoviti pritožbeni mehanizmi za evropske strukturne in investicijske sklade v državah članicah EU · Preglednost pogajanj o brexitu · Preglednost pri lobiranju in register EU za preglednost · Postopek ocenjevanja tveganja v zvezi z živili v EU – preglednost in trajnost · Preglednost sestankov predsednika Evropskega sveta z zastopniki interesov · Izboljšanje evropske državljanske pobude · Pojav vrtljivih vrat v institucijah, organih in agencijah EU · Vključevanje invalidnih otrok v evropske šole · Pravice zaposlenih v službah EU, ki postanejo starši s pomočjo nadomestnega materinstva, do dopusta