Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Preiskave, ki jih je leta 2018 izvedel urad evropske varuhinje človekovih pravic, so se nanašale na naslednje institucije:

Preiskave, ki jih je leta 2018 izvedel urad evropske varuhinje človekovih pravic, so se nanašale na naslednje institucije:
285 Evropska komisija 58,2 %
30 Evropski parlament 6,1 %
23 Evropska služba za zunanje delovanje 4,7 %
23 Evropski urad za izbor osebja 4,7 %
16 Evropska investicijska banka 3,3 %
14 Evropski urad za boj proti goljufijam 2,8 %
43 Agencije EU 8,8 %
56 Druge 11,4 %