Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Trajanje preiskav pri primerih, ki jih je zaključila evropska varuhinja človekovih pravic

Trajanje preiskav pri primerih, ki jih je zaključila evropska varuhinja človekovih pravic
v letu 2013
(v povprečju 13 mesecev)
v letu 2020
(v povprečju manj kot 5 mesecev)
 
101 (22 %) 223 (57 %) Zadeve, zaključene prej kot v 3 mesecih
171 (37 %) 136 (35 %) Zadeve, zaključene v 3 do 12 mesecih
  65 (14 %)   26 (7 %) Zadeve, zaključene v 12 do 18 mesecih
124 (27 %)     5 (1 %) Zadeve, zaključene po več kot 18 mesecih[1]

  [1] Nekateri zapleteni primeri zahtevajo več krogov posvetovanj s pritožnikom in zadevno institucijo.