Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Témy strategickej činnosti v roku 2020

Témy strategickej činnosti v roku 2020

Strategické vyšetrovania
  • Ako Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) rieši sťažnosti na údajné porušenie základných práv prijaté cez jej mechanizmus na podávanie sťažností
  • Transparentnosť Rady EÚ počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19
  • Spôsob, akým Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb zhromažďovalo a vyhodnocovalo informácie počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19
Strategické iniciatívy (žiadosti o vysvetlenie, neformálne vyšetrovania)
  • Transparentnosť úlohy Európskej komisie v odpovedi EÚ na krízu spôsobenú ochorením COVID-19
  • Transparentnosť opatrení Európskej investičnej banky v odpovedi na krízu spôsobenú ochorením COVID-19
  • Úloha Európskej agentúry pre lieky a jej osobitnej pandemickej jednotky počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19
  • Transparentnosť odpovede EU na krízu spôsobenú ochorením COVID-19
  • Používanie úradných jazykov EÚ v administratíve EÚ
  • Akým spôsobom Európska komisia zohľadňuje potreby zamestnancov so zdravotným postihnutím v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19