Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Trvanie vyšetrovania prípadov, ktoré európska ombudsmanka uzatvorila v roku 2019

Trvanie vyšetrovania prípadov, ktoré európska ombudsmanka uzatvorila v roku 2019 (v priemere menej ako 7 mesiacov)
243 43,4 % prípady uzatvorené v rámci
3 mesiacov
208 37,1 % prípady uzatvorené v rámci
3 až 12 mesiacov
52 9,3 % prípady uzatvorené v rámci
12 až 18 mesiacov
57 10,2 % prípady uzatvorené v rámci
viac ako 18 mesiacov[1]
  [1] Niektoré zložité prípady si vyžadujú niekoľko kôl konzultácií so sťažovateľom a s príslušnou inštitúciou.