Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe nových sťažností riešených v roku 2019

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe nových sťažností riešených v roku 2019
862 poskytnutých rád alebo postúpení prípadu inému orgánu na riešenie sťažností 39,2 %
883 odoslaných odpovedí s informáciou pre sťažovateľa, že nie je možné poskytnúť ďalšie poradenstvo 40,1 %
456 začatých vyšetrovaní 20,7 %