Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Vyšetrovania uskutočnené európskou ombudsmankou v roku 2019 sa týkali týchto inštitúcií

Vyšetrovania uskutočnené európskou ombudsmankou v roku 2019 sa týkali týchto inštitúcií
Európska komisia 274 59,7 %
Európsky úrad pre výber pracovníkov 44 9,6 %
Európsky parlament 21 4,6 %
Európska služba pre vonkajšiu činnosť 17 3,7 %
Európsky úrad pre boj proti podvodom 9 2,0 %
Európska investičná banka 7 1,5 %
Agentúry EÚ 33 7,2 %
Iné 54 11,8 %
Poznámka: Vyšetrovanie z vlastného podnetu OI/1/2019/MIG sa viedlo voči dvom inštitúciám. Uvedené percentuálne údaje preto spolu presahujú 100 %.