Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Krajina pôvodu zaznamenaných sťažností a vyšetrovaní, ktoré otvorila európska ombudsmanka v roku 2019

Krajina pôvodu zaznamenaných sťažností a vyšetrovaní, ktoré otvorila európska ombudsmanka v roku 2019

Krajina

Počet evidovaných sťažností

Počet začatých vyšetrovaní

Španielsko

285

47

Nemecko

227

61

Belgicko

203

88

Spojené kráľovstvo

174

30

Poľsko

157

10

Francúzsko

118

26

Taliansko

94

29

Portugalsko

72

7

Rumunsko

65

8

Grécko

58

19

Holandsko

56

15

Bulharsko

52

8

Švédsko

51

19

Česká republika

44

8

Írsko

40

9

Chorvátsko

38

7

Rakúsko

36

9

Maďarsko

33

6

Fínsko

28

2

Slovinsko

26

1

Luxembursko

22

7

Dánsko

17

5

Malta

17

6

Cyprus

16

3

Litva

14

5

Slovensko

12

5

Lotyšsko

10

1

Estónsko

7

1

Iné krajiny

159

11

Neznáme

40

3

Spolu

2 171

456