Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Témy strategickej práce v roku 2019

Témy strategickej práce v roku 2019 Strategické vyšetrovania · Transparentnosť prípravných orgánov Euroskupiny · Jav otáčavých dverí v Európskej komisii · Zaobchádzanie s osobami so zdravotným postihnutím v rámci spoločného systému zdravotného poistenia EÚ · Európska agentúra pre lieky a „aktivity pred predložením“ žiadosti o povolenie lieku Strategické iniciatívy (žiadosti o vysvetlenie, neformálne vyšetrovania) · Účinné mechanizmy na vybavovanie sťažností v členských štátoch EÚ týkajúce sa európskych štrukturálnych a investičných fondov · Transparentnosť rokovaní o brexite · Transparentnosť lobizmu a register transparentnosti EÚ · Postup posudzovania rizika EÚ pre potraviny – transparentnosť a udržateľnosť · Transparentnosť stretnutí predsedu Európskej rady so zástupcami záujmových skupín · Zlepšovanie iniciatívy Európskych občanov · Jav otáčavých dverí v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ · Inklúzia detí so zdravotným postihnutím na Európskych školách · Právo na rodičovskú dovolenku pre zamestnancov EÚ, ktorí sa stanú rodičmi prostredníctvom donosenia dieťaťa náhradnou matkou