Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Poradenstvo, sťažnosti a vyšetrovania v roku 2019

Poradenstvo, sťažnosti a vyšetrovania v roku 2019
19 619 ľudí, ktorým bola poskytnutá pomoc
16 045 rád poskytnutých prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na webovom sídle úradu ombudsmana
2 201 nových riešených sťažností
1 373 žiadostí o informácie, na ktoré útvary úradu ombudsmana odpovedali
458 začatých vyšetrovaní
456 vyšetrovaní začatých na základe sťažností
2 vyšetrovania začaté z vlastného podnetu
560 uzavretých vyšetrovaní
552 uzavretých vyšetrovaní, ktoré sa začali na základe sťažnosti
8 uzavretých vyšetrovaní z vlastného podnetu