Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Vyšetrovania uskutočnené európskou ombudsmankou v roku 2018 sa týkali týchto inštitúcií

Vyšetrovania uskutočnené európskou ombudsmankou v roku 2018 sa týkali týchto inštitúcií
285 Európska komisia 58,2 %
30 Európsky parlament 6,1 %
23 Európska služba pre vonkajšiu činnosť 4,7 %
23 Európsky úrad pre výber pracovníkov 4,7 %
16 Európska investičná banka 3,3 %
14 Európsky úrad pre boj proti podvodom 2,8 %
43 Agentúry EÚ 8,8 %
56 Iné 11,4 %