Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Trvanie vyšetrovania prípadov, ktoré európska ombudsmanka uzatvorila

Trvanie vyšetrovania prípadov, ktoré európska ombudsmanka uzatvorila
v roku 2013
(v priemere 13 mesiacov)
v roku 2020
(v priemere menej ako 5 mesiacov)
 
101 (22 %) 223 (57 %) prípady uzatvorené v rámci 3 mesiacov
171 (37 %) 136 (35 %) prípady uzatvorené v rámci 3 až 12 mesiacov
  65 (14 %)   26 (7 %) prípady uzatvorené v rámci 12 až 18 mesiacov
124 (27 %)     5 (1 %) prípady uzatvorené v rámci viac ako 18 mesiacov[1]

  [1] Niektoré zložité prípady si vyžadujú niekoľko kôl konzultácií so sťažovateľom a s príslušnou inštitúciou.