Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma noilor plângeri tratate în 2019

Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma noilor plângeri tratate în 2019
862 Recomandări oferite reclamantului sau caz înaintat altui organ însărcinat cu examinarea plângerilor 39,2 %
883 Răspuns prin care reclamantul a fost informat că nu i se pot oferi recomandări suplimentare 40,1 %
456 Anchetă deschisă 20,7 %