Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Anchetele derulate de Ombudsmanul European în 2018 au vizat următoarele instituții:

Anchetele derulate de Ombudsmanul European în 2018 au vizat următoarele instituții:
285 Comisia Europeană 58,2 %
30 Parlamentul European 6,1 %
23 Serviciul European de Acțiune Externă 4,7 %
23 Oficiul European pentru Selecția Personalului 4,7 %
16 Banca Europeană de Investiții 3,3 %
14 Oficiul European de Luptă Antifraudă 2,8 %
43 Agențiile UE 8,8 %
56 Altele 11,4 %