Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Tematy działań strategicznych w 2020 r.

Tematy działań strategicznych w 2020 r.

Strategiczne postępowania wyjaśniające
  • Sposób, w jaki Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) rozpatruje skargi dotyczące domniemanych naruszeń praw podstawowych za pośrednictwem swojego mechanizmu wnoszenia skarg
  • Przejrzystość działań podejmowanych przez Radę UE podczas kryzysu COVID-19
  • Sposób, w jaki Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób gromadziło i oceniało informacje podczas kryzysu związanego z COVID-19
Inicjatywy strategiczne (wnioski o wyjaśnienia, a nie formalne postępowania wyjaśniające)
  • Przejrzystość roli Komisji Europejskiej w zakresie reakcji UE na kryzys związany z COVID-19
  • Przejrzystość środków podjętych przez Europejski Bank Inwestycyjny w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19
  • Rola Europejskiej Agencji Leków i jej grupy zadaniowej ds. pandemii podczas kryzysu związanego z COVID-19
  • Przejrzystość reakcji UE na kryzys związany z COVID-19
  • Posługiwanie się językami urzędowymi UE przez administrację UE
  • Sposób uwzględniania przez Komisję Europejską potrzeb pracowników niepełnosprawnych w kontekście kryzysu związanego z COVID-19