Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Długość trwania postępowania w sprawach zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2019 r.


Długość trwania postępowania w sprawach zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2019 r. (średnio krócej niż 7 miesięcy)
243 43,4% Sprawy zamknięte w ciągu 3 miesięcy
208 37,1% Sprawy zamknięte w ciągu 3–12 miesięcy
52 9,3% Sprawy zamknięte w ciągu 12–18 miesięcy
57 10,2% Sprawy zamknięte w ciągu ponad 18 miesięcy[1]
  [1] Niektóre skomplikowane sprawy wymagają przeprowadzenia kilku rund konsultacji ze stroną skarżącą i zainteresowaną instytucją.