Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Działania podjęte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w reakcji na nowe skargi rozpatrzone w 2019 r.

Działania podjęte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w reakcji na nowe skargi rozpatrzone w 2019 r.
862 Udzielenie porady lub skierowanie sprawy do innego organu rozpatrującego skargi 39,2%
883 Poinformowanie skarżącego o niemożności udzielenia porady 40,1%
456 Otwarcie postępowania wyjaśniającego 20,7%