Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Postępowania wyjaśniające prowadzone przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2019 r. dotyczyły następujących instytucji

Postępowania wyjaśniające prowadzone przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2019 r. dotyczyły następujących instytucji
   
Komisja Europejska 274 59,7%
Europejski Urząd Doboru Kadr 44 9,6%
Parlament Europejski 21 4,6%
Europejska Służba Działań Zewnętrznych 17 3,7%
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 9 2,0%
Europejski Bank Inwestycyjny 7 1,5%
Agencje UE 33 7,2%
Inne 54 11,8%
Uwaga: Postępowanie wyjaśniające z własnej inicjatywy OI/1/2019/MIG prowadzono przeciwko dwóm instytucjom. Z tego względu suma danych wyrażonych w procentach przekracza 100%.