Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Źródła zarejestrowanych skarg i postępowań wyjaśniających otwartych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2019 r.

Źródła zarejestrowanych skarg i postępowań wyjaśniających otwartych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2019 r.

Kraj

Liczba zarejestrowanych skarg

Liczba otwartych postępowań wyjaśniających

Hiszpania

285

47

Niemcy

227

61

Belgia

203

88

Wielka Brytania

174

30

Polska

157

10

Francja

118

26

Włochy

94

29

Portugalia

72

7

Rumunia

65

8

Grecja

58

19

Holandia

56

15

Bułgaria

52

8

Szwecja

51

19

Republika Czeska

44

8

Irlandia

40

9

Chorwacja

38

7

Austria

36

9

Węgry

33

6

Finlandia

28

2

Słowenia

26

1

Luksemburg

22

7

Dania

17

5

Malta

17

6

Cypr

16

3

Litwa

14

5

Słowacja

12

5

Łotwa

10

1

Estonia

7

1

Inne kraje

159

11

Kraj nieznany

40

3

Łącznie

2 171

456