Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Działania strategiczne w 2019 r.

Działania strategiczne w 2019 r. Strategiczne postępowania wyjaśniające · Przejrzystość organów przygotowawczych Eurogrupy · Zjawisko „drzwi obrotowych” w Komisji Europejskiej · Traktowanie osób niepełnosprawnych w ramach unijnego wspólnego systemu ubezpieczenia chorobowego · Działania Europejskiej Agencji Leków, w tym przed składaniem przez firmy wniosków o zezwolenie Inicjatywy strategiczne (wnioski o wyjaśnienia, a nie formalne postępowania wyjaśniające) · Skuteczne mechanizmy rozpatrywania skarg w państwach członkowskich UE dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych · Przejrzystość negocjacji w sprawie brexitu · Przejrzystość lobbingu i unijny rejestr służący przejrzystości · Unijna procedura oceny ryzyka dotycząca żywności – przejrzystość i zrównoważony charakter · Przejrzystość spotkań przewodniczącego Rady Europejskiej z przedstawicielami grup interesu · Udoskonalenie europejskiej inicjatywy obywatelskiej · Zjawisko „drzwi obrotowych” w instytucjach, organach i agencjach UE · Integracja dzieci niepełnosprawnych w ramach szkół europejskich Prawa urlopowe pracowników UE, którzy stają się rodzicami w drodze macierzyństwa zastępczego