Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Porady, skargi i postępowania wyjaśniające w 2019 r.

  Porady, skargi i postępowania wyjaśniające w 2019 r.
19 619 Osoby, które uzyskały pomoc
16 045 Porady przekazane za pośrednictwem Interaktywnego przewodnika na stronie internetowej Rzecznika
2 201 Nowe rozpatrzone skargi
1 373 Prośby o udzielenie informacji, na które odpowiedziały służby Rzecznika Praw Obywatelskich
458 Otwarte postępowania wyjaśniające
456 Otwarte postępowania wyjaśniające wszczęte na podstawie skarg
2 Otwarte postępowania wyjaśniające wszczęte z własnej inicjatywy
560 Postępowania wyjaśniające zamknięte
552 Zamknięte postępowania wyjaśniające wszczęte na podstawie skarg
8 Zamknięte postępowania wyjaśniające wszczęte z własnej inicjatywy