Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Dochodzenia prowadzone przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2018 r. dotyczyły następujących instytucji

Dochodzenia prowadzone przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2018 r. dotyczyły następujących instytucji
285 Komisja Europejska 58,2 %
30 Parlament Europejski 6,1 %
23 Europejska Służba Działań Zewnętrznych 4,7 %
23 Europejski Urząd Doboru Kadr 4,7 %
16 Europejski Bank Inwestycyjny 3,3 %
14 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 2,8 %
43 Agencje UE 8,8 %
56 Inne 11,4 %