Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i ty - Jak to działa

KTO może zwrócić się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich?

 • Obywatele, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie, dziennikarze…
 • składający skargi dotyczące instytucji, organu lub agencji UE
 • którzy zwrócili się już ze skargą do danego organu
 • jeżeli skarga nie ma więcej niż dwa lata
 • jeżeli nie toczy się inne postępowanie sądowe

Rzecznik może pomóc W PRZYPADKU

 • niesprawiedliwego traktowania przez organy UE
 • problemów z przetargami/zamówieniami unijnymi
 • opóźnień w płatnościach z funduszy UE
 • odmowy dostępu do dokumentów
 • opóźnień w kontaktach z organami UE
 • nieujawnionego lub niewłaściwego lobbyingu

CO może zrobić Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich?

 • podjąć dalsze działania w związku ze skargą do organu UE
 • pomóc znaleźć sprawiedliwe rozwiązanie problemu
 • wydać zalecenia dla organów UE
 • przeanalizować dokumenty unijne

JAK skontaktować się z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich?

 • Z Rzecznikiem można kontaktować się w 24 językach urzędowych UE
 • Wystarczy wypełnić prosty formularz skargi.