Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Czas trwania dochodzeń w sprawach zamkniętych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Czas trwania dochodzeń w sprawach zamkniętych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
w 2013 r.
(średnio 13 miesięcy)
w 2020 r.
(średnio poniżej 5 miesięcy)
 
101 (22 %) 223 (57 %) Sprawy zamknięte w ciągu 3 miesięcy
171 (37 %) 136 (35 %) Sprawy zamknięte w ciągu 3–12 miesięcy
  65 (14 %)   26 (7 %) Sprawy zamknięte w ciągu 12–18 miesięcy
124 (27 %)     5 (1 %) Sprawy zamknięte w ciągu ponad 18 miesięcy[1]

  [1] Niektóre skomplikowane sprawy wymagają przeprowadzenia kilku rund konsultacji ze stroną skarżącą i zainteresowaną instytucją.