Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Thema’s van strategische werkzaamheden in 2020

Thema’s van strategische werkzaamheden in 2020

Strategische onderzoeken
  • Hoe het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) klachten behandelt over vermeende schendingen van de grondrechten via zijn klachtenmechanisme
  • Transparantie van de Raad van de EU tijdens de COVID-19-crisis
  • De wijze waarop het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding informatie heeft verzameld en beoordeeld tijdens de COVID-19-crisis
Strategische initiatieven (verzoeken om opheldering, geen formele onderzoeken)
  • Transparantie van de rol van de Europese Commissie in de EU-respons op de COVID-19-crisis
  • Transparantie van de maatregelen van de Europese Investeringsbank naar aanleiding van de COVID-19-crisis
  • De rol van het Europees Geneesmiddelenbureau en zijn taakgroep voor pandemieën tijdens de COVID-19-crisis
  • Transparantie van de EU-respons op de COVID-19-crisis
  • Het gebruik van officiële EU-talen door het EU-bestuur
  • De wijze waarop de Europese Commissie tegemoetkomt aan de behoeften van personeelsleden met een handicap in het kader van de COVID-19-crisis