Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Duur van de onderzoeken in zaken die in 2019 door de Europese Ombudsman zijn afgesloten (gemiddeld minder dan 7 maanden)

Duur van de onderzoeken in zaken die in 2019 door de Europese Ombudsman zijn afgesloten (gemiddeld minder dan 7 maanden)
243 43,4 % Zaken die binnen 3 maanden zijn gesloten
208 37,1 % Zaken die binnen 3 tot 12 maanden zijn gesloten
52 9,3 % Zaken die binnen 12 tot 18 maanden zijn gesloten
57 10,2 % Zaken die na meer dan 18 maanden[1] zijn gesloten
  [1] In sommige ingewikkelde zaken zijn verschillende raadplegingsrondes met klager en de betrokken instelling noodzakelijk.