Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

De door de Europese Ombudsman in 2019 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen

De door de Europese Ombudsman in 2019 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen
  Onderzoeken op basis van klachten
Europese Commissie 274 59,7 %
Europees Bureau voor personeelsselectie 44 9,6 %
Europees Parlement 21 4,6 %
Europese Dienst voor extern optreden 17 3,7 %
Europees Bureau voor fraudebestrijding 9 2,0 %
Europese Investeringsbank 7 1,5 %
EU-agentschappen 33 7,2 %
Overig 54 11,8 %
Noot: Onderzoek op eigen initiatief OI/1/2019/MIG is tegen twee instellingen ingesteld. Daarom komen de bovengenoemde percentages samen op meer dan 100 % uit.