Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Adviezen, klachten en onderzoeken in 2019

Adviezen, klachten en onderzoeken in 2019
19 619 Mensen geholpen
16 045 Via de interactieve gids op de website van de Ombudsman gegeven adviezen
2 201 Nieuwe klachten behandeld
1 373 Verzoeken om informatie die door de diensten van de Ombudsman zijn beantwoord
458 Geopende onderzoeken
456 Onderzoeken geopend op basis van klachten
2 Op eigen initiatief geopende onderzoeken
560 Afgesloten onderzoeken
552 Afgesloten onderzoeken die op basis van klachten waren geopend
8 Afgesloten onderzoeken die op eigen initiatief waren geopend