Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

De door de Europese Ombudsman in 2018 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen

De door de Europese Ombudsman in 2018 verrichte onderzoeken betroffen de volgende instellingen
285 Europese Commissie 58,2 %
30 Europees Parlement 6,1 %
23 Europese Dienst voor extern optreden 4,7 %
23 Europees Bureau voor personeelsselectie 4,7 %
16 Europese Investeringsbank 3,3 %
14 Europees Bureau voor fraudebestrijding 2,8 %
43 Agentschappen van de Europese Unie 8,8 %
56 Overige 11,4 %