Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

It-tul tal-investigazzjoni tal-każijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2019 (medja ta’ anqas minn 7 xhur)

It-tul tal-investigazzjoni tal-każijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2019 (medja ta' anqas minn 7 xhur)
243 43.4 % Każijiet magħluqa fi żmien 3 xhur
208 37.1 % Każijiet magħluqa fi żmien 3 xhur sa 12-il xahar
52 9.3 % Każijiet magħluqa fi żmien 12 sa 18-il xahar
57 10.2 % Każijiet magħluqa wara aktar minn 18-il xahar[1]
  [1] Xi każijiet kumplessi jirrikjedu bosta sessjonijiet ta' konsultazzjonijiet mal-ilmentatur u mal-istituzzjoni kkonċernata.