Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Suġġetti ta’ ħidma strateġika fl-2019

Suġġetti ta' ħidma strateġika fl-2019 Investigazzjonijiet strateġiċi · It-trasparenza tal-korpi preparatorji tal-Grupp tal-Euro · “Bibien iduru” fil-Kummissjoni Ewropea · It-trattament ta' persuni b'diżabbiltà taħt ir-Reġim Komuni tal-Assigurazzjoni tal-Mard tal-UE · L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini u “attivitajiet ta' qabel is-sottomissjoni” għal awtorizzazzjoni tal-mediċina Inizjattivi strateġiċi (talbiet għal kjarifika, investigazzjonijiet mhux formali) · Mekkaniżmi effettivi tal-ilmenti fl-Istati Membri tal-UE għall-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej · It-trasparenza fin-negozjati tal-Brexit · It-trasparenza tal-lobbjar u r-Reġistru tat-Trasparenza tal-UE · Proċedura ta' valutazzjoni tar-riskju tal-UE għall-ikel – trasparenza u sostenibbiltà · It-trasparenza fil-laqgħat tal-president tal-Kunsill Ewropew mar-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess · It-titjib tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej · “Bibien iduru” fl-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE · L-inklużjoni tat-tfal b'diżabbiltà fl-iskejjel Ewropej · Id-drittijiet tal-liv għall-membri tal-persunal tal-UE li jsiru ġenituri permezz ta' maternità surrogata