Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Pariri, ilmenti u investigazzjonijiet fl-2019

  Pariri, ilmenti u investigazzjonijiet fl-2019
19 619 Nies mgħejuna
16 045 Pariri mogħtija permezz tal-Gwida Interattiva fuq is-sit web tal-Ombudsman
2 201 Ilmenti ġodda ttrattati
1 373 Talbiet għal informazzjoni mwieġba mis-servizzi tal-Ombudsman
458 Investigazzjonijiet miftuħa
456 Investigazzjonijiet miftuħa abbażi tal-ilmenti
2 Investigazzjonijiet fuq inizjattiva proprja miftuħa
560 Investigazzjonijiet magħluqa
552 Investigazzjonijiet ibbażati fuq l-ilmenti magħluqa
8 Investigazzjonijiet fuq inizjattiva proprja magħluqa