Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

L-Ombudsman Ewropew u inti - Kif taħdem

MIN jista' jirrikorri għand l-Ombudsman Ewropew?

Ċittadini, NGOs, assoċjazzjonijiet, negozji, universitajiet, ġurnalisti....
 • B'ilmenti li jikkonċernaw istituzzjoni, uffiċċju jew aġenzija tal-UE
 • Min diġà pprova jsolvi l-problema mal-korp tal-UE kkonċernat
 • Meta l-kwistjoni ma tkunx ilha aktar minn sentejn
 • Fejn ma tkun għaddejja l-ebda azzjoni legali oħra

L-Ombudsman jista' jgħin FI

 • Trattament mhux ġust minn korpi tal-UE
 • Problemi b'sejħiet għal offerti/kuntratti tal-UE
 • Pagamenti tardivi minn fondi tal-UE
 • Aċċess pubbliku għal dokumenti
 • Dewmien f'negozjar ma' korpi tal-UE
 • Illobbjar mhux żvelat jew mhux xieraq

X’JISTA' jagħmel l-Ombudsman?

 • Isegwi l-ilment tiegħek mal-korp tal-UE
 • Jgħin biex tinstab soluzzjoni ġusta għall-problema tiegħek
 • Joħroġ rakkomandazzjonijiet lill-korpi tal-UE
 • Jispezzjona dokumenti tal-UE

KIF tikkuntattja lill-Ombudsman?

 • Tista' tikkuntattja lill-Ombudsman fl-24 lingwa uffiċjali tal-UE
 • Imla l-formala faċli dwar l-ilmenti online.