Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Stratēģiskā darba temati 2020. gadā

Stratēģiskā darba temati 2020. gadā

Stratēģiskas izmeklēšanas
  • Kā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) izskata sūdzības par iespējamiem pamattiesību pārkāpumiem, izmantojot savu sūdzību izskatīšanas mehānismu
  • ES Padomes pārredzamība Covid-19 krīzes laikā
  • Kā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs apkopoja un novērtēja informāciju Covid-19 krīzes laikā
Stratēģiskās iniciatīvas (lūgumi sniegt skaidrojumus, neformālas izmeklēšanas)
  • Eiropas Komisijas lomas pārredzamība ES reakcijā uz Covid-19 krīzi
  • Eiropas Investīciju bankas pasākumu pārredzamība, reaģējot uz Covid-19 krīzi
  • Eiropas Zāļu aģentūras un tās pandēmijas darba grupas loma Covid-19 krīzes laikā
  • ES reakcijas uz Covid-19 krīzi pārredzamība
  • ES oficiālo valodu izmantošana ES pārvaldē
  • Kā Eiropas Komisija apmierina darbinieku ar invaliditāti vajadzības ar Covid-19 saistītajā krīzes kontekstā