Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2020. gadā

Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2020. gadā
20 302 Personas, kurām sniegta palīdzība
16 892 Konsultācijas, kas sniegtas, izmantojot Ombuda tīmekļa vietnē pieejamo interaktīvo ceļvedi
2 148 Izskatītās jaunās sūdzības
1 262 Informācijas pieprasījumi, uz kuriem atbildēja Ombuda dienesti
370 Sāktās izmeklēšanas
365 Izmeklēšanas, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām
5 Izmeklēšanas, kas sāktas pēc ombudes iniciatīvas
394 Slēgtās izmeklēšanas
392 Slēgtās izmeklēšanas, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām
2 Slēgtās izmeklēšanas, kas sāktas pēc ombudes iniciatīvas