Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Izmeklēšanas ilgums lietās, ko Eiropas Ombuds slēdzis 2019. gadā (vidēji mazāk par 7 mēnešiem)

Izmeklēšanas ilgums lietās, ko Eiropas Ombuds slēdzis 2019. gadā (vidēji mazāk par 7 mēnešiem)
243 43,4 % Lietas slēgtas 3 mēnešos
208 37,1 % Lietas slēgtas 3–12 mēnešos
52 9,3 % Lietas slēgtas 12–18 mēnešos
57 10,2 % Lietas slēgtas pēc vairāk nekā 18 mēnešiem[1]
  [1] Dažās sarežģītās lietās nepieciešamas vairākas apspriešanās kārtas ar sūdzības iesniedzēju un attiecīgo iestādi.