Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Ombuda rīcība attiecībā uz jaunām sūdzībām, kas izskatītas 2019. gadā

Eiropas Ombuda rīcība attiecībā uz jaunām sūdzībām, kas izskatītas 2019. gadā

862

Sniegta konsultācija vai lieta pārsūtīta citai sūdzību izskatīšanas struktūrai

39,2 %

883

Nosūtīta atbilde, lai informētu sūdzības iesniedzēju, ka turpmāku padomu sniegt nav iespējams

40,1 %

456

Sākta izmeklēšana

20,7 %