Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Ombuda rīcība attiecībā uz jaunām sūdzībām, kas izskatītas 2019. gadā

Eiropas Ombuda rīcība attiecībā uz jaunām sūdzībām, kas izskatītas 2019. gadā
862 Sniegta konsultācija vai lieta pārsūtīta citai sūdzību izskatīšanas struktūrai 39,2 %
883 Nosūtīta atbilde, lai informētu sūdzības iesniedzēju, ka turpmāku padomu sniegt nav iespējams 40,1 %
456 Sākta izmeklēšana 20,7 %