Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Ombuda 2019. gadā sāktās izmeklēšanas attiecās uz šādām iestādēm

Eiropas Ombuda 2019. gadā sāktās izmeklēšanas attiecās uz šādām iestādēm
   
Eiropas Komisija 274 59,7 %
Eiropas Personāla atlases birojs 44 9,6 %
Eiropas Parlaments 21 4,6 %
Eiropas Ārējās darbības dienests 17 3,7 %
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 9 2,0 %
Eiropas Investīciju banka 7 1,5 %
ES aģentūras 33 7,2 %
Citi jautājumi 54 11,8 %
Piezīme. Izmeklēšana OI/1/2019/MIG, kas tika sākta pēc ombudes iniciatīvas, veikta pret divām iestādēm. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.