Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Ombuda 2019. gadā reģistrētās sūdzības un sāktās izmeklēšanas sadalījumā pa valstīm

Eiropas Ombuda 2019. gadā reģistrētās sūdzības un sāktās izmeklēšanas sadalījumā pa valstīm

Valsts

Reģistrēto sūdzību skaits

Sākto izmeklēšanu skaits

Spānija

285

47

Vācija

227

61

Beļģija

203

88

Apvienotā Karaliste

174

30

Polija

157

10

Francija

118

26

Itālija

94

29

Portugāle

72

7

Rumānija

65

8

Grieķija

58

19

Nīderlande

56

15

Bulgārija

52

8

Zviedrija

51

19

Čehija

44

8

Īrija

40

9

Horvātija

38

7

Austrija

36

9

Ungārija

33

6

Somija

28

2

Slovēnija

26

1

Luksemburga

22

7

Dānija

17

5

Malta

17

6

Kipra

16

3

Lietuva

14

5

Slovākija

12

5

Latvija

10

1

Igaunija

7

1

Citas valstis

159

11

Valsts nav zināma

40

3

Kopā

2171

456