Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Ombuda 2019. gadā reģistrētās sūdzības un sāktās izmeklēšanas sadalījumā pa valstīm

Eiropas Ombuda 2019. gadā reģistrētās sūdzības un sāktās izmeklēšanas sadalījumā pa valstīm
Valsts Reģistrēto sūdzību skaits Sākto izmeklēšanu skaits
Spānija 285 47
Vācija 227 61
Beļģija 203 88
Apvienotā Karaliste 174 30
Polija 157 10
Francija 118 26
Itālija 94 29
Portugāle 72 7
Rumānija 65 8
Grieķija 58 19
Nīderlande 56 15
Bulgārija 52 8
Zviedrija 51 19
Čehija 44 8
Īrija 40 9
Horvātija 38 7
Austrija 36 9
Ungārija 33 6
Somija 28 2
Slovēnija 26 1
Luksemburga 22 7
Dānija 17 5
Malta 17 6
Kipra 16 3
Lietuva 14 5
Slovākija 12 5
Latvija 10 1
Igaunija 7 1
Citas valstis 159 11
Valsts nav zināma 40 3
Kopā 2171 456