Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2019. gadā

  Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2019. gadā
19 619 Personas, kurām sniegta palīdzība
16 045 Konsultācijas, kas sniegtas, izmantojot Ombuda tīmekļa vietnē pieejamo interaktīvo ceļvedi
2201 Izskatītās jaunās sūdzības
1373 Informācijas pieprasījumi, uz kuriem atbildēja Ombuda dienesti
458 Sāktās izmeklēšanas
456 Izmeklēšanas, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām
2 Izmeklēšanas, kas sāktas pēc ombudes iniciatīvas
560 Slēgtās izmeklēšanas
552 Slēgtās izmeklēšanas, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām
8 Slēgtās izmeklēšanas, kas sāktas pēc ombudes iniciatīvas