Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Izmeklēšanas ilgums lietās, ko Eiropas Ombuds slēdzis 2018. gadā (vidēji mazāk par 8,5 mēnešiem)

Izmeklēšanas ilgums lietās, ko Eiropas Ombuds slēdzis 2018. gadā (vidēji mazāk par 8,5 mēnešiem)
32 % Lietas slēgtas 3 mēnešos
42 % Lietas slēgtas 3–12 mēnešos
13 % Lietas slēgtas 12–18 mēnešos
13 % Lietas slēgtas pēc vairāk nekā 18 mēnešiem[1]
  [1] Dažu sarežģītu lietu gadījumā ir nepieciešamas vairākas apspriešanās, piedaloties sūdzības iesniedzējam un iesaistītajai iestādei – ir paredzams, ka jaunie īstenošanas noteikumi samazinās izmeklēšanu ilgumu.