Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Ombuda 2018. gadā sāktās izmeklēšanas attiecās uz šādām iestādēm

Eiropas Ombuda 2018. gadā sāktās izmeklēšanas attiecās uz šādām iestādēm
285 Eiropas Komisija 58,2 %
30 Eiropas Parlaments 6,1 %
23 Eiropas Ārējās darbības dienests 4,7 %
23 Eiropas Personāla atlases birojs 4,7 %
16 Eiropas Investīciju banka 3,3 %
14 Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 2,8 %
43 ES aģentūras 8,8 %
56 Citas iestādes 11,4 %