Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Ombuda 2018. gadā reģistrētās sūdzības un sāktās izmeklēšanas sadalījumā pa valstīm

Eiropas Ombuda 2018. gadā reģistrētās sūdzības un sāktās izmeklēšanas sadalījumā pa valstīm
Valsts Sūdzību skaits Sākto izmeklēšanu skaits
Spānija 393 42
Vācija 186 60
Apvienotā Karaliste 186 36
Polija 179 16
Beļģija 174 87
Francija 132 25
Itālija 116 37
Nīderlande 57 11
Bulgārija 56 10
Rumānija 56 9
Grieķija 54 17
Ungārija 48 10
Zviedrija 47 15
Portugāle 44 6
Čehija 39 7
Austrija 35 15
Īrija 34 10
Horvātija 31 6
Luksemburga 27 16
Somija 23 3
Slovēnija 23 2
Slovākija 20 4
Lietuva 17 6
Dānija 16 5
Kipra 11 3
Malta 8 4
Latvija 6 0
Igaunija 6 3
Citas valstis 122 16
Valsts nav zināma 14 1