Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2018. gadā

Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2018. gadā
17 996 Cilvēki, kuriem Eiropas Ombuds palīdzēja 2018. gadā
14 596 Konsultācijas, kas sniegtas, izmantojot Ombuda tīmekļa vietnē pieejamo interaktīvo ceļvedi
2180 2018. gadā izskatītās jaunās sūdzības
1220 Informācijas pieprasījumi, uz kuriem atbildēja Ombuda dienesti
490 Izmeklēšanas, ko Eiropas Ombuds sāka 2018. gadā
482 Izmeklēšanas, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām
8 Izmeklēšanas, kas sāktas pēc ombudes iniciatīvas
545 Izmeklēšanas, ko Eiropas Ombuds slēdza 2018. gadā
534 Slēgtās izmeklēšanas, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām
11 Slēgtās izmeklēšanas, kas sāktas pēc ombudes iniciatīvas