Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Citām iestādēm un struktūrām pārsūtītās sūdzības un sūdzības, par kurām Eiropas Ombuds 2018. gadā ir ieteicis sazināties ar citām iestādēm un struktūrām (kopā 1016)

Citām iestādēm un struktūrām pārsūtītās sūdzības un sūdzības, par kurām Eiropas Ombuds 2018. gadā ir ieteicis sazināties ar citām iestādēm un struktūrām (kopā 1016)
Eiropas Ombudu tīkla dalībnieks, no tiem: 522 51,4 %
Valsts vai reģionālais ombuds vai līdzīga iestāde 495 48,7 %
Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja 27 2,7 %
Eiropas Komisija 72 7,1 %
Citas iestādes un struktūras 422 41,5 %