Vai vēlaties iesniegt sūdzību par ES iestādi vai struktūru?

Eiropas Ombuds un jūs - Kā tas darbojas?

KURŠ var vērsties pie Eiropas Ombuda?

Pilsoņi, NVO, biedrības, uzņēmumi, universitātes, žurnālisti...
 • Ar sūdzībām par kādu ES iestādi, biroju vai aģentūru
 • Kuri jau ir centušies risināt problēmu ar attiecīgo ES struktūru  
 • Kad jautājumu nav izdevies atrisināt divos gados
 • Ja vienlaicīgi nav sākta cita juridiskā procedūra

Ombuds var palīdzēt ŠĀDOS gadījumos

 • Netaisnīga ES struktūru attieksme
 • Problēmas ar ES publiskajiem iepirkumiem/līgumiem
 • Novēloti ES fondu maksājumi
 • Atteikums piekļūt dokumentiem
 • Kavēšanās saskarsmē ar ES struktūrām
 • Neatklāta vai neatbilstīga lobēšana

KO Eiropas Ombuds var izdarīt?

 • Sekot jūsu sūdzībai ES struktūrā
 • Palīdzēt rast taisnīgu problēmas risinājumu
 • Sniegt ieteikumus ES struktūrām
 • Pārbaudīt ES dokumentus

sazināties ar Ombudu?

 • Jūs varat sazināties ar Ombudu 24 oficiālajās ES valodās
 • Izmantojiet viegli aizpildāmo sūdzības veidlapu tiešsaistē.